Zajimavosti

Čtvrteční ráno bylo pro obec opět ve znamení ostudy! Už po několikáté policie zasahovala proti podnikání starosty a jeho manželky, nyní převedeného na obec. Policejní jednotky zasahovaly jak v místě bydliště starosty, na obecním domově důchodců a na obecním úřadě. Zásah započal od brzkých ranních hodin a končil v ranních hodinách následujícího dne,...

Další příklad neuvěřitelného chování starosty alias "řeznického psa" si zažívá pan Hymr st. Nedávno na Diskutéry byly zaslány tyto kopie dokumentů mezi ním a úřadem. Je až neuvěřitelné, jak si může představitel obce dovolit záměrně lhát a napadat občana a měnit mu znění jeho podepsané smlouvy a myslet si, že mu to projde! Je to pro obec ostuda...

Dnes, v neděli, kolem 16. hod se proměnilo okno u Hymrů (starších) ve dveře domečku o pohádce O sedmi kůzlátkách a zlém vlku. Jen těch kůzlátek bylo trochu méně. (Starosta přijel evidentně silně rozrušen ve svém autě a šel se nejspíše zhojit na svých oblíbencích). Starosta 2x klepal u p. Hymra staršího na okno. Doslova: "Pane Hymr, otevřete okno"....

To, co příznivci naší vládnoucí vrstvy v obci stále kritizují u Diskutérů, mají z první ruky ve vlastních řadách. Nevíme, jestli se za ty stálé lži stydí nebo se bojí výsměchu za svůj výplod v obecním občasníku.