Vyjádření k občasníku 3/2020, aneb zametám si před svým prahem

03.05.2020

Bohužel, k vaší smůle, pane starosto, já jsem nějaká výjimka. Jak uvádíte. Úvodem bych chtěl upozornit na to, že jsem byl proti vám svědčit na Policii ČR a na nejen na základě tohoto svědectví jste byl pravomocně odsouzen a nyní se nacházíte v podmínce.

Tento váš útočný projev považuji za šikanózní chování z vaší strany, které nadále pokračuje i po upozornění naším právním zástupcem, který s vámi jednal ohledně umístění kamer na plášti našeho domu, kdy jste mě také lživě a neoprávněně napadal a zval se k nám domů na kontrolu. Dostal jste veškeré podklady a uspokojivé informace z naší strany a stejně v tomto šikanózním chování pokračujete.

Ano, byl jste za námi ohledně stání našeho auta. Byl jste tak ohleduplný, že vás musela manželka upozornit na nasazení šátku přes ústa, abyste na nás nepřenesl možnou nákazu. Dobře si vzpomeňte na to, když jsme vás a následně 2x na Magistrátě Olomouc, písemně žádali o rozšíření této odstavné plochy o 1 m dozadu na obecní pozemek, abychom mohli bezpečně zajíždět. 2x jste osobní návštěvou magistrátu, tento návrh shodil a nechal jste nám vypracovat projekt, jak zajíždět. V uličce před našim domem, jste jenom naší rodině zakázal stát automobilem, (toto stání jste také využíval), poté, když jsem stál před zelenými vraty domu č.p.4, tak to vadilo p. Krčovi, že mu stojím u vchodu. Teď řádně parkuji na odstavné ploše k tomu určené. To vám taky vadí, že mě za to šikanujete. Jestli nejste schopný na tuto plochu zaparkovat, při stání 2 aut po bocích, věřte, že to jde viz foto (paní řidička tak pravidelně bez problému najede a vyjede) Nechte si také vypracovat projekt k zajíždění na toto místo. Kdybych chtěl parkovat bezohledně, stálo by auto kolmo přes celou odstavnou plochu (není to parkoviště) Tak-že zase šikana. A to jste nám původně, vy osobně, nechal vybagrovat parkoviště přímo před našimi okny, hned vedle studny. Toto místo jste poté musel nechat zavést na popud Magistrátu Ol.

Fotíte občůrávací trávu pro místní pejsky u naších dveří. Toto je obecní tráva na obecním pozemku. Na Magistrátě v Olomouci na odboru výstavby, kde stále spolu vedeme spor o znovu-umístění našeho sloupku, který jste nejdřív povolil a pak zakázal, ale dopravní inspektorát policie ČR ho požadoval, protože není nijak zajištěna naše bezpečnost při přímém vstupu do této vozovky. Jedna z vašich výmluv byla, že nám budete provádět údržbu uličky, proto tam ten sloupek nemůže být. Tak provádějte údržbu uličky pořádně a nešikanujte nás za 1 pcháč a 2 pampelišky. Kdybyste udělal 10 kroků dopředu, viděl byste úplně zničený chodník po stavbě silnice. Neopravených míst v chodnících po stavbě vaší skvělé silnice, je tady docela dost. (Dodělej si sám?)

Když nám firma, kterou si obec najala na opravu vozovky metodou "stříkaného asfaltu", zničila zídku a dřevěné dveře, řekl jste mi, že se zase tolik nestalo. Pak to za vás žehlil místostarosta.

Není to dlouho, co jste po mě pokřikoval přes cestu, že si mám posekat obecní trávník před domem. Já za to nepobírám plat ani odměnu, nevolnictví je dávno zrušeno a za to vaše chování k naší rodině, nikdo z nás, za vás, pro obec nic dělat nebude. Jestli je chování, že po někom pokřikuji, chování starosty, tak je to smutné.

Jako údajný svědek pana Krče, kdy chodíte ve státní svátek, nám zvonit na zvonek. Nejdříve pan Krč ústně napadl manželku, poté si pozval vás, jako svědka, za kterého jste se vydával a po krátké době, už z vás byla úřední osoba. Jak mu můžete dělat svědka, když jsme v právním rozporu? Nikdo se neptal, na prokázání naší neviny, jen jste nás lživě obvinili a vyhrožovali. Následně jsem vás slovně urychleně vyprovodil. Stejně, jak jste nejen nás, ale i spoustu dalších lidí vyprovodil, vy, z úřadu. Alespoň víte, jak se vyprovozeni lidé cítí. Každopádně vše, co tu bylo řečeno, pan Krč překroutil, tudíž s ním už osobně odmítáme komunikovat. Pane starosto, vy taky víte, kde máme zvonek, jen když potřebujete. Když jste loboval za podpisy pro umístění jímky pro pana Krče. Lobing, při náhodném prokopnutí vypouštěných šedých kanalizačních vod do dešťové kanalizace při opravě silnice. Nejen u pana Krče. Jakožto nynější lobing "nepovolené stavby" na pozemku pana Krče a částečně pozemku družky pana Kudličky (při letošním zaměření pozemků, obec závěr z měření obdržela), nehledě o nedodržení 2 m od hranice pozemku. U fotky č. 1 v občasníku, kdy je zřejmé, že když já vidím do okna, vidí i oni z okna. Zídka může být až 2 metry vysoká-ale není. Čím jim tedy škodí?

Nevím, proč mě napadáte, že jsem "ředitel Diskutérů," já jsem přispěvovatel, který si za svým názorem stojí a nebojí se podepsat. Věřím, že kdyby tu bylo vše v pořádku a zalité sluncem, byl na všechny stejný metr a byl prostor pro vyjádření, jak píšete, tyto stránky by dávno nebyly. Na zasedání jsem chodil i s rodiči, jako jeden z mála, tak můžu s klidným svědomím napsat, že prostor pro diskusi na zasedání, je pro některé občany, ale i opoziční členy zastupitelstva značně omezen. Viz. cituji: "Končím diskuzi a tečka, Já vám vůbec nerozumím, přijďte na úřad, Jenom do mě, Stojí Ti to za to? a další"

Článek v občasníku č.3 /2020 beru jako další, už veřejnou šikanu, za poskytnutí mého svědectví Policii ČR proti vaší osobě, s tím závěrem, že jste byl pravomocně odsouzen a nyní se nacházíte v podmínce, která není zdaleka první. Můj trestní rejstřík je, na rozdíl od vás, čistý. Nemluvě o porušení GDPR.

Uveřejnění tohoto článku "v plném znění" budu požadovat v dalším čísle občasníku pro Příkazy a Hynkov, Pod hanáckým žudrem a budeme čekat, na jeho plné zveřejnění.

Odkaz na občasník Pod hanáckým žudrem 3/2020 květen - červen pdf.Vyjádření k článku Zločin v Příkazích

Na doporučení Policie ČR, která řešila trestný čin ze msty, kdy došlo k úplnému podřezání několika vzrostlých keřů ibišku, přesahující škodu 5000.-Kč, u oploceného pozemku mých rodičů, bylo řečeno, že můžeme zkusit pooptat po očitém svědkovi. Využil jsem k tomu tento web, i když možná trochu lstivou formou. Paradoxně, i když jsem to nečekal, že se někdo ozve, se spustila vlna zvláštního postoje k dané věci. Místo toho, aby se hledal viník, přišly útoky na mou osobu. Svědek se ozval, fotopast tam umístěna nebyla a není, ale ty útoky, na ochranu soukromí, mě pobavily. Že to někdo podřezal a spáchal trestný čin, vlastně vůbec nevadí, ale já jsem ten nejhorší, protože sleduji něčí dvory a soukromí. Zase bez důkazů. Myšlení těch lidí se náhodně velmi podobá vedení naší obce. Presumpce neviny je u některých občanů (viz. já) nepřijatelná.

Viz. pan Krč a mé úmyslné polévání a vyplavování jeho domu, mojí placenou městskou vodou. Zalévání trávy a rostlin fíku do květináče je podle vás nepřijatelné. Za posledních 9 let jsem u vaší zdi nic nepřistavěl, nevrtal, neklepal a nic podobného. Jen jsem na vaše přání podané na stavební úřad, odstranil voliéru, na kterou stékala voda z vaší střechy. Ta udržovala tuto zeď celé roky v suchu. Podívejte se na foto, jak vaše rýna za deště podmáčí sousednímu domu fasádu a následně obytnou místnost. To vám nevadí? Byl jste navrhnout sousedům řešení, když jste tak zodpovědný a pevný ve své pravdě. Já nemám důvod, vás zde v Příkazích jakkoli nadále zdržovat. Já vám, ani vašemu domu rozhodně ubližovat nechci, nikdy jsem to nedělal a k takovému snížení se nehodlám dopracovat. Sbohem.