Údržba obecní zeleně

03.09.2019

Chtěl bych reagovat na úvodní článek starosty týkající se občanů a údržby obecní zeleně. Jak už bývá zvykem, tak i nynější starosta se chtěl podepsat na vzhledu obecních ploch před domy v obci. Tak nechal za ne malé peníze vykácet stromy, vytrhat keře a odstranit květiny. Veškerá plocha byla "zarovnána" a obrubníky přizpůsobeny tak, aby na ně mohla bez problému najet veškerá technika k údržbě zeleně. Dále byly zakoupeny stroje k sečení, mulčování, zalévání atd. Byly vysazeny hlavně stromy, růže a jiné půdopokryvné rostliny. Vzhled těchto ploch dostal uniformní až fádní podobu, než co bylo dříve. Proto tedy nechápu vytýkání starosty, když některým občanům se tato plocha seče běžně a jiným lidem je toto sečení vytýkáno. Například: Před dům pí. Sedláčkové (Sivkové) obecní zaměstnanci provedli údržbu chodníků a zeleně několikrát a přes silnici ani jednou. Hodně lidí si poukazovalo na dvoumetrovou lebedu na obecní ploše před Hymrovím. Tato lebeda vyrostla z hlíny, kterou sem nechali navézt, když zahrabávali neúspěšný pokus pana Starosty, vytvořit před okny obytného domu a vedle studny pro pitnou vodu, obecní parkoviště. Tomuto zabránila pí. Zvoničková z Životního prostředí Olomouc (vodní zákon je nade vše). Kdyby se starosta nehnal do chomoutu, tak tam ta lebeda vesele roste dodnes. Tak k čemu pak ty vynaložené peníze za techniku a úpravy všech pozemků. (Dříve zaměstnanci nebyli, tak se lidé o tuto zeleň starali sami.) V jiných obcích plnohodnotnou péči o zeleň zajišťuje obec a není zapotřebí to stále omílat. Zeleně v těchto obcích jsou plné barevných květin, keřů a mnohdy i s dřevěnými tématickými doplňky. Jsme přece na Hané, máme skanzen, ale s tou zelení to není ono....


Pamětníci si jistě vzpomenou, že obecní plocha u Hymrů byla dříve pěkně udržovaná, osečená a s květinami a v zimě byla celá ulička vždy odhrnutá i s chodníkem k zastávce, aby lidé nemuseli šlapat ve sněhu na autobus. Poté, co před rokem starosta Sivek řekl do očí mému otci p. Hymrovi, že za 40 let pro obec nic neudělal, jako jeho celá rodina, tak si můžete být jistí, že celá rodina za "vlády" tohoto starosty opravdu už nic neudělá.

Tento článek není určitě poslední :-)                              Hodně úspěchů s diskutéry

                                                                                                                                         Hymr Pavel