Pochval starostu !!!

18.04.2020

Aby někdo nemohl namítnout, že se na těchto stránkách jenom kritizuje, dáváme všem možnost pochválit starostu a vedení obce, jak se příkladně starají o občany v této nelehké době.

Jako příklad můžeme udělit velkou pochvalu pro starostu obce Náklo, který příkladně informuje, dodává dezinfekci i roušky a opravdu se stará. Tu samou pochvalu si zaslouží i starostové Skrbeně a třeba i Janové (odkud pochází i náš starosta - moc zkušeností si z ní ale neodvezl - tam se starají o občany také příkladně). Topku uzavírá obec Křelov, kde se svým krizovým štábem mysleli snad na vše. Inspirace, jak pomáhat občanům v krizi je v našem okolí opravdu hodně. Nehledě na výbornou práci Horky nad Moravou, Náměti na Hané a spoustu dalších....

Bohužel v naší obci jsme se nesetkali s žádným zájmem našeho vedení obce o poskytnutí jakékoli pomoci. Informace, které občané měli automaticky dostávat, žádné nebyly a nejsou. (Na nástěnce jsou k ničemu, když se nesmělo vycházet.) Nikdo nedostal, ani se nestaral o roušky pro seniory nebo ty, kteří neměli možnost, si je jinak zajistit. Nikdo nepíše o dezinfekci, kterou si po 3 dny mohli starostové zadarmo vyzvednout od hasičů v Chvalkovicích. Jako to udělali ostatní starostové - pak ji umístili třeba před obchod nebo ji dali po 1/2 litru na číslo popisné každému domu. Nikdo se nestaral o nákupy pro ty, kdo neměli možnost. Podle nás naše vedení obce katastrofálně selhalo v porovnání s tím, co pro občany dělají zvolení zástupci okolních obcí.

Pokud máte jiné, třeba kladné zkušenosti s naším vedením, napište....

Je veřejné tajemství, že náš starosta v době, kdy neměl nikdo vycházet (jen nejnutnější cesty) stříhal po obci stromy švestek, pracoval v lese (pracovní dobu má pro občany po tel. domluvě 3 hodiny 2x v týdnu) a jak nám psali občané Příkaz - chodil a chodí po obci bez ochrany úst a nosu. Bez roušky, či jiné ochrany obličeje. Toto chování je z jeho strany nepřípustné, jako starosta má jít příkladem. Toto chování je k vážnému zamyšlení. Pokud ho toto zaměstnání nebaví, neměl by ho vykonávat!


odkazy tam, kde se starostové starají

https://www.naklo.cz/udalosti-v-obci/aktuality/

https://www.skrben.cz/aktuality/#a781

https://www.janova.cz/

https://www.krelov.cz/korona-virus/from-20/