Obecní dotace pro všechny?

14.04.2020

Karanténa ještě zdaleka nekončí a bohužel mnozí z nás již museli sáhnout hluboko do své kapsy. V tomto nelehkém období by mnozí obyvatelé této obce byli vděční za finanční pomoc, kterou rada obce může poskytovat i soukromým osobám (či podnikatelům). Ptáte se, jak je to možné?

Přesně takovou dotaci ve výši 29. 000 Kč dostala nynější manželka starosty na svoje soukromé podnikání, které nyní provozuje v domě, který vlastní starosta (od roku 2016). Dotaci schválila rada obce, a ještě se tím pochlubili v našem občasníku. O střetu zájmu snad ani nemusíme psát.

Myslíme si, že takovou finanční injekcí, v této nelehké době, by rada obce udělala radost spoustě lidem. V čem je jejich podnikání méně hodnotné, něž nejasné podnikání manželky starosty. Vždyť ani dům, ve kterém by se senioři měli nacházet, není řádně a viditelně označen. Veřejně není nijak prezentován, vypadá to, jako by tady tento domov pro seniory vůbec nebyl provozován. Klienti určitě neplatí malé peníze za ubytování a poskytování služeb, proto nechápeme tak velkou dotaci poskytnutou radou obce pro tento soukromý subjekt.

Tak vážení soukromí podnikatelé a jiné fyzické osoby. Obracejte se se svými žádostmi na radu obce a ta Vám určitě, v této pro většinu nelehké době, alespoň odpoví (možná se trefí i do zákonné lhůty pro odpověď), proč ......

Proč ne?

odkaz na občasník obce