Obchod se stářím?

26.10.2020

Je vždy velmi smutné, když se lidé, kteří se už o sebe nemohou postarat, stanou předmětem "obchodu". Spousta takových otazníků teď visí nad "pečovatelským domem" v Příkazích.

Zastupitelstvo se konalo v době, kdy se lidé bojí shromažďovat. (22.10.2020 - svatby a pohřby jsou omezeny na počet 10 lidí) Všude se na lidi valí informace, že se nemají setkávat. V Příkazích jsou covid-pozitivní, a přesto pojďme do toho. Proč to nemohlo počkat na klidnější dobu?

Při zvaní na zastupitelstvo se zapomněli zmínit, že se bude jednat o pronájem nemovitosti patřící starostovi, v níž jeho manželka provozuje svoji podnikatelskou činnost.

Proč si obec pronajímá od starosty dům, ve kterém jeho manželka svoji práci dělá tak výborně a obec to nestojí ani korunu, jak psal v občasníku č.3 na květen/červen 2020 a obec tak vydělává peníze a bez práce.


Není to náhodou tak, že manželka starosty musí ukončit svoji činnost, jako spousta těch, co tuto práci dělali jen pro peníze a tak trochu se na ně přišlo (v TV bylo takových případů fůra) a její manžel - starosta, tak zachraňuje, co se dá. A dá se toho docela dost, když jsou možnosti. Jak si sám sobě zajistit stálý a bezpracný příjem, který je krytý obcí. Zastupitelstvo schválilo podepsání smlouvy na dobu neurčitou.

Ujednal se pronájem nemovitosti, patřící starostovi, obci za úplatu 10 000,- Kč měsíčně + energie. Tak dům zaplatí 10 000,- za občana ročně do obecní pokladny a obec zaplatí měsíčně domovu 10 000,- a k tomu spotřebované energie. Obec má prý na tom vydělat velké peníze. V občasníku se píše, že je tam ubytováno průměrně 10 lidí s trvalým bydlištěm v Příkazích. Ročně obec obdrží cca 120 000,- ale zaplatí domovu 120 000,- plus ty energie. Obec by měla prý vydělat 260 000,- Kč (na čem?)


Obec bude pronajímat pouze bytové jednotky klientům v tomto domě. Již se nebude jednat o pečovatelský spolek. Klienti si veškerou ostatní péči musí zajistit sami.

Na zastupitelstvu nebyly poskytnuty přesné informace. Jen to, že se to ještě doladí? Budeme tedy čekat na další vydání občasníku, kde obec poskytne určitě přesné a přehledné informace o financování tohoto domu. Starosta by měl sám ve svém zájmu vše dopodrobna vysvětlit všem občanům, když si pronájem své vlastní nemovitosti obci tak rychle a promyšleně nachystal.

Údajně se v žádném případě nejedná o střet zájmu.


Jsou při tomto rozhodnutí zastupitelstva občané/ klienti opravdu na prvním místě? nebo si spíše někdo řeší svoje potřeby.


Vaši Diskutéři

Za péči o seniory hrozí spolku konec. Nejde o sociální službu, brání se

Občasník obce č.3 květen - červen 2020

Použité zdroje: Pod hanáckým žudrem č.3/2020, Hanácké noviny