Lži, starosta a znečištěná obecní studna

13.06.2021

Další příklad neuvěřitelného chování starosty alias "řeznického psa" si zažívá pan Hymr st. Nedávno na Diskutéry byly zaslány tyto kopie dokumentů mezi ním a úřadem. Je až neuvěřitelné, jak si může představitel obce dovolit záměrně lhát a napadat občana a měnit mu znění jeho podepsané smlouvy a myslet si, že mu to projde! Je to pro obec ostuda největšího kalibru, dovolit si toto ke svému občanovi!

Jen se ptáme, opravdu je toto chování pomsta jednoho "zhrzeného představitele obce" nebo o tom vědí i ostatní ze zastupitelů a jen tomu slepě přihlíží.

Voda v této obecní studni je od výstavby zdejší "nové" komunikace a údajného přičinění bývalého souseda, nevhodná ani na zalévání. Nynější představitelé obce ("bývalí gulášci") se o studnu nikdy nestarali, o čištění, údržbu studny a monitorování kvality vody se vždy starali Hymrovi.

Bude se toto dít i ostatním občanům, kteří se znelíbí tomuto hovadu?

Nic, co je v dopise od tohoto představitele se nezakládá na pravdě a jsou to jenom jeho výmysly a smyšlené pochybnosti. Jak by řekl klasik: "Trochu se mu to v hlavě mate." Chtělo by to přestat. Rovina jeho uvažování se už přesouvá do čistě osobních a pomstychtivých rovin a "normální" uvažování se vytratilo. Je čas skončit!

To, co se děje panu Hymrovi st., se zítra může dít i Vám.

Celou dohru si na starost převzala vedoucí odboru životního prostředí z Magistrátu města Olomouc, která povede taktovku dalšího postupu obce. Byla to právě ona, která musela znovu tohoto představitele uvést do reality.

Přejeme ji hodně štěstí bez urážek. A tak, jako v každé pohádce, šťastný konec s čistou vodou.

Vaši Diskutéři


Pro zvětšení klikni na obrázek. :-)