Jak dostat 2 obecní tlakové jímky

13.09.2019

aneb, jak náš podnikavý soused dostal od obce 2 tlakové jímky.

Před 12 lety, se všichni občané Příkaz měli připojit k tlakové kanalizaci. Spousta z nás to tak udělala, ale byli i takové domácnosti, které dále vypouštěly svůj "rodinný odpad" do dešťové kanalizace. Mezi takové patřili i naši podnikaví sousedé. Měli sice vybudovanou jímku před domem, ale nepřipojenou. Jen na oko. Po tom, co nám jejich odpadová voda vyplavila pozemek, jsem tuto věc řešil s obcí. Po 12 letech vypouštění odpadu do dešťovky jim obec vybudovala jímku "na míru" ve dvoře. I přes upozornění na 2. vývod jejich odpadu před domem k zastávce, obec nereagovala. Začala reagovat až když se dělníkům podařilo prokopnout jejich "napojení na dešťovku" při kopání silnice a vjezdu loňského roku. Na dělníky vytekla pěnivá voda i nudle. Tento problém se řešil s obcí, ale zdlouhavě a bez ohledu na to, že jsme měli 3 měsíce rozkopaný vjezd. (Tím, že jsme měli podkopanou bránu až k základům tak dlouho, vypadla a museli jsme si ji na vlastní náklady opravit.) S urychlením tohoto problému nám pomohla paní Zvoničková z Magistrátu Olomouc, že jim dala termíny, které se splnily až na poslední týden. Náš podnikavý soused byl připojen k druhé obecní jímce, která byla před domem.

Při kontrole z Magistrátu Olomouc jsem se od obce (resp. starosty a místostarosty) a našeho souseda dočkal takového divadla a komedie, že jsem se nestačil divit, kde je ta spravedlnost. (Jediné zastání jsem měl od přizvané kontroly z životního prostředí a stavebního úřadu.)

No, co napsat závěrem... Pokud chcete 2 obecní jímky a nemít rozkopaný dům, chovejte se jako ovád hovězí, obec Vás přikryje........ a ještě ze sousedů, kterým Vaše odpadové vody tečou na pozemek udělá...........

Video níže - sólo pro splaškovou vodu, která tam vlastně netekla 😊

Bohužel, tato domácnost nebyla jediná.

Těm poctivým přeji svědomité sousedy.                  Hynkovu zdar   Hymr Pavel