Červená knihovna z pera starosty aneb roušky nikdo nechce a dezinfekci nepotřebujete !

15.05.2020

Poslední žudr byl plný emocí. Nejdříve jsme se dozvěděli o tom, jak je to s COVID-19. (padla zde slova jako jsou pandemie, omezení pohybu osob, uzavírání...) Pak se plynule přešlo k červené knihovně z postele starosty. Ti, co sem chodí pravidelně, už něco málo znají z příspěvku "pí starostové" pro neznalé viz zde. Co Vás diskutéry ale zvedlo ze židle bylo, (podle dotazů, co k nám chodily na stránky Diskutéru) Například tvrzení starosty v jeho článku, že obec hlásila zprávy o koronaviru v rozhlase. Na stránkách obce téměř žádné informace nebyly, tak jako žádné informační hlášení jste nezaznamenali, na roušky a dezinfekci se Vás taky nikdo neptal. To, že nějakou dezinfekci obec dostala, se občané dovídají až "po funuse", kdy jsou dezinfekce už plné obchody a je všem dostupná. Když nebyla, všichni "drželi ústa". Je sice pěkné, že se paní na rozvoz obědů ptala, ale v obcích je mnohem více občanů než ti, co odebírají obědy a o onu dezinfekci a roušky by měli zájem. Obec se veřejně nikoho neptala a jestli něco viselo na nástěnce v Příkazích, tak chudáci lidi (byl vyhlášen zákaz volného pohybu, jen nezbytně nutné a obyvatelé Hynkova už úplně ostrouhali). Obec ušetřila nejen na občanech a svoje katastrofální selhání v řízení obce, za této výjimečně krizové situace, oproti ostatním obcím, veřejně obhajuje skoro s 2měsíčním zpožděním v žudru. No, papír snese všechno.

Vaši Diskutéři

Odkaz na občasník Pod hanáckým žudrem 3/2020 květen - červen pdf.