10 z 9 lékařů doporučuje útěk

03.07.2021

Jak poznat psychopata?

 1. Necítí vinu
  Psychopat sám vinu necítí. Tito lidé nemají úctu k zákonům, pravidlům ani morálce. Jediné, co je zajímá, je vlastní prospěch. Nezastaví se proto před ničím, dokud nejsou sami ve vážném ohrožení.
 2. Hraná empatie
  Na první pohled se může zdát jako citlivý člověk. Ani by vás to nenapadlo. Veškerá empatie, kterou předvádí, je však jen divadlo. A zpozorovat to můžete už u malých dětí. Ty mohou jen kopírovat emoce, které vidí u přátel a ve svém okolí a na přímý dotaz ohledně jejich pocitů nedokážou odpovědět. Neštěstí ani štěstí druhého s nimi zkrátka nic nedělá.
 3. Úmyslně ve vás vyvolává vinu
  Ačkoli sám vinu necítí, je si tento člověk dobře vědom její moci. Úmyslně ji ve vás bude vyvolávat a psychicky vás trýznit bez mrknutí oka. I kdyby on sám byl prokazatelně tím špatným, donekonečna vás bude přesvědčovat, jak jste mu vy svým chováním ublížili. Nakonec budete mít pocit, že prohřešky psychopata proti vám jsou vlastně jenom vaše chyba.
 4. Je zaměřený jen sám na sebe
  Jelikož není schopný patřičného vcítění se do dalších osob, jediný, kdo ho skutečně zajímá, je on sám. Má o sobě velmi vysoké mínění a pokládá se za lepšího, než jsou všichni ostatní. Tahle póza může na jeho okolí dobře zapůsobit, protože sebejistí lidé mnohdy vyvolávají pocit, že mají na co být hrdí. Tato vlastnost však může být jak určitou výhodou, tak i slabinou. Psychopat totiž není schopný vnímat své chyby a nenahlíží na sebe kriticky. A to se mu může i vymstít.
 5. Pavučina lží
  Psychopat je dobrý lhář. Necítí výčitky, není nervózní, lhát vám bude bez mrknutí oka přímo do tváře. Pokud ho ze lži usvědčíte, nepřestane ani tak. Jen kolem jedné lži upřede celou pavučinu, dokud nebudete dokonale zmatení.
 6. Osobní kouzlo
  Přes veškeré pohrdání druhými lidmi dokáže být psychopatická osoba výborným společníkem. Zapůsobí na vás tím, že přesně odhadne, co se vám na lidech líbí a jak vyvolat vaše sympatie. Nejprve se tváří jako zábavný přítel, kterému na vás záleží. Brzy však otočí a bude si od vás pouze brát to, co zrovna potřebuje. Může jít o peníze, vliv, sex nebo cokoli jiného.
 7. Za své činy nepřebírá zodpovědnost
  Nejen, že o tom přesvědčí vás, on tomu dokonce i sám věří. Chyba je vždycky na té druhé straně, jinak to na světě zkrátka nefunguje. Jakmile by měl psychopatický jedinec převzít zodpovědnost za své činy, zmizí jako pára nad hrncem, hodí všechno na někoho jiného nebo se z toho jakkoli jinak vykroutí.
 8. Ponižuje druhé
  Jelikož jsou pro něj lidé v podstatě jen předměty, které mu mohou být ku prospěchu, není žádný div, když se k nim podle toho chová. Můžete si všimnout, že například nevybíravým způsobem ponižuje kolegu v práci nebo se servírkami jedná jako s póvlem. I když na vás zrovna dělá cukrbliky, tohle by pro vás mělo být jasným varovným signálem.
 9. Vyhrožuje
  Neštítí se ničeho, a když se mu jeho manipulativní hra nalomí, neváhá ani vyhrožovat. Může se jednat o psychické vydírání, kdy hraje zejména na vaše city a váš pocit viny, nebo i skutečné výhrůžky - například zveřejnění citlivých informací, které o vás získal.
 10. Nerespektuje prostor druhé osoby
  Psychopat je dobrý herec a dobře zná roli, kterou se rozhodl před vámi hrát. I když může v prvních měsících působit jako velký sympaťák, později si začnete všímat, že není všechno, jak se zdálo. Například prostor druhé osoby bude respektovat čím dál méně. A že máte i vlastní život, který se ho netýká? To ho nezajímá už vůbec.

Jak se z manipulativní hry psychopata osvobodit?

Odborníci radí vyvarovat se tvrdé konfrontaci, protože psychopat může být nebezpečný. Jakmile jasně pochopí, že mu z vás už nic "nekápne", nebude váhat vás hodit přes palubu tím nejdrsnějším způsobem.

Aby se neobrátil proti vám, je nejlepší metodou pomalý ústup. Stýkejte se s ním čím dál méně a postupně ochlaďte vaše vzájemné vztahy.

Přesvědčte ho, že to, co si od vás bral, mu už poskytnout nemůžete. Pokud z vás například lákal peníze, tvařte se, že už žádné nemáte. Pokud se pro něj postupně stanete čím dál méně zajímavým, zmizí sám a nechá vás být.

Autor: Barbora Oulehle Pisingerová

Autoři: Redakce

Zdroj: https://www.frekvence1.cz/clanky/zivotni-styl/mate-v-zivote-psychopata-10-signalu-ktere-vas-mohou-vcas-varovat.shtml